Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2019/S 216-531068

Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle forsyningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning.

Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 13 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche.

Kontakterne er fordelt på 2 kontraktparadigmer: A og B, hvoraf kontrakt B er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt A udbydes særskilt i henhold til reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Service A/S
Deadline 05-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531068-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (07-10-2019)

Finansielle tjenester og forsikringstjenester 2019/S 193-468971

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468971-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Aalborg Forsyning ønsker at gennemføre et samlet EU-udbud for det samlede forsikringsprogram for alle for-syningsarter med det formål at opnå den højeste grad af synergi ved et samlet indkøb af forsikringsafdækning.

Aftalekomplekset består af 2 kontrakter med tilhørende delkontakter (i alt 13 delkontrakter, der er defineret ved forsikringsgenstand og forsikringsbranche.

Kontakterne er fordelt på 2 Kontraktparadigmer; A og B, hvoraf Kontrakt B er omfattet af nærværende udbud. Kontrakt A udbydes særskilt i henhold til reglerne i Forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Service A/S
Deadline 05-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468971-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse