Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser inden for skovbrug 2019/S 193-468938

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omfatter maskinskovning og udkørsel af effekter i nål- og løvtræsbevoksninger. Arbejdet vil foregå i Midtjylland – primært skovene omkring Søhøjlandet. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Der skal årligt maskinskoves og udkøres 15 000 KFM, med en variation på +/- 20%.

Tjenesteydelsen består af:

- almindelig maskinskovning,

- udkørsel af træeffekter og flistoppe til bilfast vej,

- maskinskovning på vanskeligt terræn,

- udkørsel på vanskeligt terræn.

En detaljeret beskrivelse og kravene til den udbudte opgave fremgår af "Kravspecifikationen", jf. Bilag 1.

Læs mere
Ordregiver Naturstyrelsen
Deadline 04-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468938-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse