Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug 2020/S 019-041166

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indkøb af holter, event og døgnblodtryks apparater samt tilknyttet tilbehør, service og reservedele til Region Sjællands hospitaler og sygehuse. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden indgår i udbuddet som option. Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler.:

- Delaftale 1: Holter apparater,

- Delaftale 2: Event apparater,

- Delaftale 3: Døgnblodtryks apparater.

Der henvises endvidere til udbudsmaterialets pkt. 5. udbuddets omfang og genstand.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 28-01-2020 kl. 00.00
Sidst ændret 28-01-2020 kl. 11.00
Deadline 26-02-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:041166-2020:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (07-10-2019)

Udstyr til billeddannelse til medicinsk, dental og veterinær brug 2019/S 193-468021

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468021-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Region Sjælland forventer inden for nogle få måneder at udbyde rammeaftaler(r) / offentlig kontrakt (er) på levering af Holter og Eventoptager udstyr samt Døgnblodtryksmålere til Region Sjællands hospitaler og sygehuse.

Region Sjælland ønsker derfor at orientere sig om mulighederne på markedet, hvorfor leverandører, der kan levere produkter, som overholder nedenstående minimumskrav (se pkt. II.2.4), er velkomne til at komme og præsentere deres udstyr.

Arrangementet er planlagt til at finde sted tirsdag 22.10.2019 og forventes afholdt på Sjællands Universitetshospital Køge, Lykkebækvej 1, 4600 Køge. Tilmelding og eventuelle spørgsmål sendes til Udbudskonsulent Lise Dalsgaard Hansen via mail ldh@regionsjaelland.dk

Tilmelding senest torsdag d. 18.10.2019, kl. 16:00.

Nærmeste oplysninger om tid og sted fremsendes ultimo uge 42.

Læs mere
Ordregiver Region Sjælland
Annonceret 07-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 07-10-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:468021-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse