Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 193-467707

Kort beskrivelse

Rigshospital, Ole Kirk's Fond og Region Hovedstaden har indgået partnerskab om at opføre BørneRiget, - et hospital for børn, unge og fødende. BørneRiget vil være en udvidelse af Rigshospitalet og vil være på ca. 60 000 kvm. BørneRiget skal være et bedre fundament for fremtidens behandling og være bygning, hvor den nyeste viden om helbredende arkitektur inddrages samtidig med at være en bygning, der inviterer til leg, samarbejde og udvikling.

Det forventes, at byggeriet påbegyndes i 2021 og forventes afsluttet i 2024. Det forventes på nuværende tidspunkt at opdele byggeriet i følgende storentrepriser: S2 (Råhus), S3 (Lukning – facade/tag), S4 (Aptering inkl. fast inventar) og S5 (Installationer inkl. sprinkling). S0 (Byggemodning) og S6 (Landskab og terræn) omfattes ikke af nærværende markedsdialog, da S0 (Byggemodning) udbydes tidligere, og S6 (Landskab og terræn) udbydes væsentlig senere.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden v/ Center for Ejendomme
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467707-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse