Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af Gladsaxe Kommunes pengeinstitutaftale

Gladsaxe Kommune ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte aftale omfatter alle kommunale afdelinger og institutioner samt visse selvejende institutioner der er underlagt kommunen.

Aftalen omfatter følgende opgaver:

Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via
OBS-kontoen

Adgang til at anvende tilbudsgivers online bank

En kreditfacilitet på 450 mio. kr.

Porteføljepleje for kr. 100 mio. kr.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 22-11-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 22-11-2019)
Titel Udbud af Gladsaxe Kommunes pengeinstitutaftale
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Gladsaxe Kommune ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte aftale omfatter alle kommunale afdelinger og institutioner samt visse selvejende institutioner der er underlagt kommunen.

Aftalen omfatter følgende opgaver:

Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via
OBS-kontoen

Adgang til at anvende tilbudsgivers online bank

En kreditfacilitet på 450 mio. kr.

Porteføljepleje for kr. 100 mio. kr.
Annonceret 07-10-2019 kl. 08.55
Deadline 09-12-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver GLADSAXE KOMMUNE
Adresse Rådhus Alle 1
2860
Søborg
CPV kode 66110000-4 - Bankydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Peter Lundgreen
Kontakt E-mail: Udbud@lundgreens.com
Telefon: +45 70268855
Modtagers firmanavn Lundgreen's Capital
Adresse for modtagelse af tilbud Udbud@lundgreens.com
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[09-11-2019 09:24:04]
Tidsfristerne for udbuddet er blevet ændret - den nye tilbudsfrist er nu den 29. november 2019 kl. 12.00.

Fristen for indsendelse af spørgsmål er samtidig ændret til den 18. november, hvor fristen for svar på disse nu er den 21. november.

Årsagen til ændringen af tilbudsfristen er, at der offentliggøres reviderede udbudsbetingelser. Disse forventes senest at blive offentliggjort den 12. november, og svar på de allerede indkomne spørgsmål forventes at blive offentliggjort den 13. november.

De væsentlige ændringer i de opdaterede udbudsbetingelser bliver et krav om, at kommunen kan indgå repo-forretninger med kontrakthaver. Af samme grund ændres kommunens forventede saldo på hovedkontoen.

I kommunens krav til den finansielle samarbejdspartner justeres visse formuleringer eventuelt sprogligt, men overordnet forbliver kravene som de er formuleret i de oprindelige udbudsbetingelser.
[22-11-2019 15:29:09]
Den 22. november er der uploaded reviderede udbudsbetingelser samt et nyt tilbudsark og en revideret oversigt med kommunens forventede likviditet. Desuden er der offentliggjort spørgsmål og svar.

Åbn tidligere version 09-11-2019 Luk tidligere version 09-11-2019
Titel Udbud af Gladsaxe Kommunes pengeinstitutaftale
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Gladsaxe Kommune ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte aftale omfatter alle kommunale afdelinger og institutioner samt visse selvejende institutioner der er underlagt kommunen.

Aftalen omfatter følgende opgaver:

Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via
OBS-kontoen

Adgang til at anvende tilbudsgivers online bank

En kreditfacilitet på 450 mio. kr.

Porteføljepleje for kr. 100 mio. kr.
Annonceret 07-10-2019 kl. 08.55
Deadline 28-11-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver GLADSAXE KOMMUNE
Adresse Rådhus Alle 1
2860
Søborg
CPV kode 66110000-4 - Bankydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Peter Lundgreen
Kontakt E-mail: Udbud@lundgreens.com
Telefon: +45 70268855
Modtagers firmanavn Lundgreen's Capital
Adresse for modtagelse af tilbud Udbud@lundgreens.com
Åbn tidligere version 07-10-2019 Luk tidligere version 07-10-2019
Titel Udbud af Gladsaxe Kommunes pengeinstitutaftale
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Gladsaxe Kommune ønsker at indgå én samlet aftale med en tilbudsgiver med henblik på håndtering af kommunens daglige bankforretninger. Den udbudte aftale omfatter alle kommunale afdelinger og institutioner samt visse selvejende institutioner der er underlagt kommunen.

Aftalen omfatter følgende opgaver:

Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jævnfør lovgivningen skal foregå via
OBS-kontoen

Adgang til at anvende tilbudsgivers online bank

En kreditfacilitet på 450 mio. kr.

Porteføljepleje for kr. 100 mio. kr.
Annonceret 07-10-2019 kl. 08.55
Deadline 18-11-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver GLADSAXE KOMMUNE
Adresse Rådhus Alle 1
2860
Søborg
CPV kode 66110000-4 - Bankydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Peter Lundgreen
Kontakt E-mail: Udbud@lundgreens.com
Telefon: +45 70268855
Modtagers firmanavn Lundgreen's Capital
Adresse for modtagelse af tilbud Udbud@lundgreens.com