Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bortskaffelse og afhentning af spildevandsslam

Entreprisen omfatter afhentning og bortskaffelse/slutdisponering af afvandet spildevandsslam fra 4 renseanlæg ejet af Sønderborg Forsyning.
Entreprisen indeholder i hovedtræk:
- Afhentning af spildevandsslam
- Transport og slutanbringelse af slam
- Myndighedsbehandling
- Levering af container med snegle til opbevaring af slammet
- Vedligeholdelse af snegle i hele perioden
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/111230588.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 04-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 04-10-2019)
Titel Bortskaffelse og afhentning af spildevandsslam
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Entreprisen omfatter afhentning og bortskaffelse/slutdisponering af afvandet spildevandsslam fra 4 renseanlæg ejet af Sønderborg Forsyning.
Entreprisen indeholder i hovedtræk:
- Afhentning af spildevandsslam
- Transport og slutanbringelse af slam
- Myndighedsbehandling
- Levering af container med snegle til opbevaring af slammet
- Vedligeholdelse af snegle i hele perioden
Procedure:
For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: https://permalink.mercell.com/111230588.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på den blå linie nederst: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle filer og informationer om opgaven. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud/ansøgning.
Deadline 24-10-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://permalink.mercell.com/111230588.aspx
Ordregiver Sønderborg Forsyningsservice A/S
Adresse Ellegårdvej 8
6400
Sønderborg
CPV kode 90513900-5 - Bortskaffelse af slam
90513600-2 - Fjernelse af slam
90513700-3 - Transport af slam
90513800-4 - Behandling af slam
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Nej
Kontaktperson Maria Holm
Kontakt E-mail: maho@sonfor.dk
Telefon: +45 88435362
Modtagers firmanavn Mercell Danmark A/S
Adresse for modtagelse af tilbud https://permalink.mercell.com/111230588.aspx