Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 200-487326

Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at anskaffe tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprisen af 70 km landbaseret gastransmissionsledning på Sjælland fra L/V Kongsmark til ilandføringsområdet ved Faxe. Tilsynsydelserne omfatter følgende hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger);

2) Anlægsteknik;

3) Vand;

4) Adgangsforhold og erstatninger;

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv., samt

6) Katodisk beskyttelse.

Læs mere
Ordregiver Energinet GAS TSO A/S
Deadline 22-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:487326-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed (04-10-2019)

Tilsyn med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 192-467558

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467558-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Ordregiver ønsker at anskaffe tilsynsydelser i forbindelse med anlægsentreprisen af 70 km landbaseret gastransmissionsledning på Sjælland fra L/V Kongsmark til ilandføringsområdet ved Faxe. Tilsynsydelserne omfatter følgende hovedaktiviteter:

1) Mekaniske (herunder rør og svejsninger);

2) Anlægsteknik;

3) Vand;

4) Adgangsforhold og erstatninger;

5) Krydsninger ved underboringer og underpresninger mv. samt

6) Katodisk beskyttelse.

Læs mere
Ordregiver Energinet GAS TSO A/S
Deadline 22-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:467558-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed