Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 192-465442

Kort beskrivelse

Renovering i forbindelse med Socialt Boligbyggeri i Odense´s afdeling 10072 Rødegårdsvej, som ombygges og sammenlæges.

Afdelingen består af 60 boliger med et bruttoetageareal på ca. 4 926 m2.

24 boliger sammenlægges til 18 boliger. Antallet af boliger vil efter renoveringen være 54.

Der etableres 12 tilgængelighedsboliger, hvor der etableres nyt trapperum med elevator. Baderum og soveværelse ændres til tilgængelighed.

Tilgængelighedsboliger og sammenlagte boliger får nye altaner, nyt køkken og bad samt nye vvs- og el-installationer.

24 boliger moderniseres indenfor den oprindelige fysiske ramme med nye altaner, nyt køkken og bad og nye vvs- og el-installationer.

Herudover renoveres trappeopgangene og der etableres fællesfaciliteter for varmemester.

Sagen er støttet af Landsbygefonden.

Eksisterende asbestholdigt eternittag udskiftes til nyt.

Læs mere
Ordregiver Bygherren er Socialt Boligbyggeri i Odense afd. 72, Rødegårdsvej, c/o Civica, Carl Nielsensvej 14, 5000 Odense C.
Annonceret 04-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 04-10-2019 kl. 10.00
Deadline 08-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465442-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse