Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Madudbringning 2019/S 191-464945

Kort beskrivelse

Udbringning af varm og kold mad på vegne af Københavns Madservice til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune. Maden afhentes som kølet mad i Københavns Madservice, og den varme mad skal opvarmes undervejs under kørslen frem til borgers bopæl. Derudover skal der også køres mad til plejehjem og andre boenheder.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:464945-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Byen København
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed