Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 191-463357

Kort beskrivelse

Ved nærværende udbudsbekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Hovedentreprise, Haderslev Kaserne - bygning 1 samt materieldepot 1-6.

I henhold til forsvarsforlig af 2018, skal der opbygges en let infanteribataljon på Haderslev Kaserne. Haderslev Kaserne skal derfor omkonfigureres fra en hovedkvarters- og telegrafkaserne til en infanterikaserne. I forbindelse med omkonfigureringen skal gennemføres en entreprise på hovedbygning 1.

Entreprisen indebærer en gennemgribende funktionsændring af hovedbygningens 2. og 3. etage fra indkvarteringsværelser til bad og omklædning for stampersonel. Projektet omfatter etablering af 4 identiske underafdelingsområder, 2 på hver etage med bad og omklædning til 120 personer i hvert område.

Læs mere
Ordregiver Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Deadline 30-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463357-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Syddanmark
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse