Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 190-462970

Kort beskrivelse

Nærværende kontrakt vedrører teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Region Nordjyllands opførelse af Steno Diabetes Center Nordjylland, herunder udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt, samt gennemførelse af udbud med forhandling og licitation igennem projekterings- og byggefasen. Region Nordjylland forventer at indgå kontrakten med Friis og Moltke A/S.

Læs mere
Ordregiver Region Nordjylland
Annonceret 02-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 02-10-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462970-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed