Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Optiske hjælpemidler 2019/S 190-461650

Kort beskrivelse

Vordingborg Kommune udbyder optikeraftale af synshjælpemidler og optikerydelser til visiterede borgere i Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg Kommune.

Udbuddet omhandler synshjælpemidler og optikerydelser, som bevilges efter Lov om social service § 112, herunder varigt synshandicap, jf. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 1, og medicinsk-optisk defineret, varig øjenlidelse, jf. Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven § 15, stk. 1, bilag 2.

Udbuddet gennemføres samlet for 5 delaftaler - en for hver kommune. Der indgås selvstændige rammeaftaler for hver enkel delaftale, med 1-3 leverandører pr. delaftale/rammeaftale.

Læs mere
Ordregiver Vordingborg Kommune
Deadline 30-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461650-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse