Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2019/S 192-465565

Kort beskrivelse

Region Hovedstaden v/Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) udbyder projektering og udførelse af to 10 kV-kabeltracéer fra NHN's hospitalsområde og frem til Radius' hovedstationer. Det forventes, at NHN vil blive forsynet af Trollesgård og med supplerende forsyning fra enten Hillerødgård eller Allerødgård. Udbuddet omfatter projektering og etablering af 10 kV-kabel til TRO (Benævnes E1) samt option på etablering af 10 kV station Hillerød eller Allerød (benævnes E2). NHN vil være ejer af 10 kV-kablerne fra NHN's hospitalsområde til de respektive hovedstationer, idet NHN på baggrund af det samlede vurderede effektbehov til hospitalsområdet får status som A-lav kunde.

Opgaven udføres i totalentreprise, og udføres i 2 etaper E1 og E2.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 04-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 04-10-2019 kl. 10.00
Deadline 31-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465565-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (02-10-2019)

Arbejder i forbindelse med udlægning af rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger 2019/S 190-461183

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461183-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Region Hovedstaden v/Nyt Hospital Nordsjælland (NHN) udbyder projektering og udførelse af 2 10 kV-kabeltracéer fra NHN's hospitalsområde og frem til Radius' hovedstationer. Det forventes, at NHN vil blive forsynet af Trollesgård og med supplerende forsyning fra enten Hillerødgård eller Allerødgård. Udbuddet omfatter projektering og etablering af 10 kV-kabel til TRO (Benævnes E1) samt option på etablering af 10 kV station Hillerød eller Allerød (benævnes E2). NHN vil være ejer af 10 kV-kablerne fra NHN's hospitalsområde til de respektive hovedstationer, idet NHN på baggrund af det samlede vurderede effektbehov til hospitalsområdet får status som A-lav kunde.

Opgaven udføres i totalentreprise, og udføres i 2 etaper E1 og E2.

Læs mere
Ordregiver Region Hovedstaden
Annonceret 02-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 02-10-2019 kl. 10.00
Deadline 31-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461183-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse