Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af Campusmasterplan

En Strategisk Campusmasterplan er fundamentet for Københavns Professionshøjskoles udvikling, prioritering og arbejde med bygninger, lokaliteter og samspil med byen. Campusmasterplanen skal favne både det strategiske og det operationelle niveau og skal kunne sætte rammerne for fremragende undervisning. Københavns Professionshøjskole har brug for en stærk partner, der - i samarbejde med Københavns Professionshøjskole - kan udvikle en strategiske campusmasterplan, der kan sikre retning, målsætninger og et prioriteringsgrundlag for de næste 10 års udvikling.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 01-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 01-10-2019)
Titel Udbud af Campusmasterplan
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse En Strategisk Campusmasterplan er fundamentet for Københavns Professionshøjskoles udvikling, prioritering og arbejde med bygninger, lokaliteter og samspil med byen. Campusmasterplanen skal favne både det strategiske og det operationelle niveau og skal kunne sætte rammerne for fremragende undervisning. Københavns Professionshøjskole har brug for en stærk partner, der - i samarbejde med Københavns Professionshøjskole - kan udvikle en strategiske campusmasterplan, der kan sikre retning, målsætninger og et prioriteringsgrundlag for de næste 10 års udvikling.
Deadline 28-10-2019 kl. 23.59
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/248815
Ordregiver Københavns Professionshøjskole S/I
Udvælgelseskriterier Referencer, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.
Adresse Humletorvet 3
1799
København V
CPV kode 71500000-3 - Tjenesteydelser i forbindelse med byggeri
79900000-3 - Øvrig forretningsservice og andre tjenester
Udbudsform Begrænset udbud (indkaldelse af interessetilkendegivelser/prækvalifikation)
Kontaktperson Mette Rasmussen
Kontakt E-mail: memr@kp.dk
Telefon: +45 24296365