Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med miljøbeskyttelse 2019/S 189-459839

Kort beskrivelse

Kontrakten har til formål, at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug, dokumenterer og formidler effekten af at basere beslutningerne vedr. planteproduktionen med udgangspunkt i integreret plantebeskyttelse (IPM-tiltag). Hensigten skal være at validere og dokumentere IPM-strategier under praksisnære forhold, både med hensyn til effekt og økonomi.

Formålet med at etablere innovationsbrug er at afprøve og udvikle en planteproduktionen der er mindre afhængig af anvendelsen af pesticider, minimere pesticidforbruget og øge effekten af de pesticider, der anvendes ved i højere grad at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktionen, på basis af de 8 IPM-principper, der er defineret i Pesticidstrategi 2017-2021.

Kontrakten har som mål, at der indarbejdes IPM-tiltag på et innovationsbrug i størst mulig omfang og efterfølgende videreformidle de resultaterne. Dette skal understøtte en lang-sigtet indsats med rådgivning på bedriftsniveau, der dels kan skabe de nødvendige forandringer til at nedsætte risiko for resistensudvikling og dels mindske pesticidbelastningen. Kontrakten har til formål at tilbudsgiver etablerer et eller flere innovationsbrug,

Formålet med at etablere et innovationsbrug er at vise, hvordan planteproduktionen kan gøre sig mere uafhængig af brugen af pesticider ved at basere de beslutninger, der tages i forbindelse med planteproduktion på basis af de 8 IPM-principper. De effekter er dokumenteres formidles til andre landbrugere, til konsulenter m.fl. med henblik på at øge implementering af IPM i DK.

Opgaverne projektledelse, etablering af innovationsbrug, formidling og dataindsamling hænger sammen. Det kræver en tæt kommunikation mellem innovationsbruget, projektledelsen og formidlingen, derfor er det nødvendigt, at det er samme kontraktholder. Det samme gælder for at få et godt samspil mellem dataindsamlingen og dokumentationen og det foregår på innovationsbrugene. Derfor er Kontrakten ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Deadline 29-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459839-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse