Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Ingeniørmæssig projektering i forbindelse med trafikanlæg 2019/S 189-459825

Kort beskrivelse

Projektet som totalrådgivningsopgaven er underlagt omfatter i hovedtræk:

- Udvidelse af Ove Jensens Allé ud mod åen (herunder evt. etablering af spuns),

- Nedrivning af eksisterende bro (Høgh Guldbergs Gade) over Bygholm Å,

- Ny bro (Høgh Guldbergs Gade) over Bygholm Å, broen forventes op til 140 meter bred,

- Nyt og udvidet kryds på den nyetableret bro ved Høgh Guldbergs Gade/Ove Jensens Alle,

- Ledningsomlægning,

- Sikring af trafikafvikling under udførelsen, herunder også trafikafvikling over Bygholm Å,

- Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering for projektet.

Projektet er en del af en række delprojekter der tilsammen skal udgøre den samlede nye struktur omkring midtbyen.

Læs mere
Ordregiver Horsens Kommune, Teknik og Miljø, Affald & Trafik
Deadline 30-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459825-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse