Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Transporttjenester (ikke affaldstransport) 2019/S 189-459770

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter levering af flytteydelser ifm. en gennemgribende renovering af Vridsløselille Andelsboligforening afdeling 961-66 (4 Nord) og afdeling 961-67 (4 Syd). Imens skal beboerne midlertidigt genhuses.

Opgavebeskrivelse: I forbindelse med genhusningen skal beboernes samlede indbo flyttes til en ny, midlertidig bolig eller opbevares på lager, indtil en renoveret bolig står klar til indflytning.

Beboerne skal genhuses i den periode, deres bolig bliver renoveret. Genhusningen medfører at hele eller dele af beboernes indbo enten skal flyttes med eller opmagasineres på en tør og opvarmet lagerfacilitet.

Bebyggelsen inddrages etapevist til byggeplads efter en nøjere fastlagt tidsplan, som angiver hvilke boliger, der skal tømmes inden påbegyndelse af hver etape. Det vindende flyttefirma skal forholde sig til tidsplanen og indrette sit arbejde herefter. Området er indrettet som snirklede stisystemer, der kan betyde længere transportveje.

Læs mere
Ordregiver Vridsløselille Andelsboligforening afd. 4 Nord & 4 Syd v/ BO-VEST
Deadline 29-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459770-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Københavns omegn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse