Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Miljøbeskyttelse 2019/S 189-459723

Kort beskrivelse

Miljøstyrelsen ønsker at indgå kontrakt omfattende en række opgaver med tilsyn med virksomheder, der er godkendt til at syne pesticidsprøjter. Hovedformålet med leverandørens opgave er at sikre, at:

- Alle synsvirksomheder i landet gennemfører syn ensartet og korrekt i overensstemmelse med kravene til det lovpligtige syn af sprøjteudstyr,

- Synsvirksomhederne har testudsyr, der opfylder de krævede standarder og målenøjagtighed,

- Synsvirksomhederne under tilsynsbesøg modtager råd og vejledning,

- Miljøstyrelsen modtager fagligt bistand fra tilbudsgiver på fagområdet.

Kontraktens varighed er 4 år med forlængelsesoption på yderligere 2 år.

I 2014 blev de første pesticidsprøjter synet i henhold til danske regler om syn af sprøjter. Indtil september 2019 er der synet næsten 12 000 sprøjter fordelt som følger: Marksprøjter 11 000; Tågesprøjter 300 og væksthussprøjter 600. Kravet hidrører fra EU direktiv om bæredygtig anvendelse af pesticider. Miljøstyrelsen har i alt godkendt 120 virksomheder som synsvirksomheder for sprøjteudstyr (marksprøjter og tågesprøjter). Det vil dog sige, at der er 120 forskellige synsadressater hvoraf nogle er forskellige lokalafdelinger af en og samme virksomhed. Alle virksomheder har fået mindst én medarbejder uddannet i syn af sprøjter på Erhvervsskolerne i Aars og de har fået adgang til Miljøstyrelsens IT system for syn af sprøjter. Der er i dag i alt ca. 300 aktive synsmedarbejdere.

Synsordningen er opbygget, så de der syner sprøjter, også har mulighed for at reparere og klargøre sprøjterne til syn. Denne model er valgt, fordi Miljøstyrelsen har vurderet, at de danske virksomheder, der har kompetencen til at foretage syn af sprøjter, i hovedreglen er de samme, som de der kan reparere sprøjter. Denne dobbeltrolle hos synsvirksomheder nødvendiggør, at Miljøstyrelsen skal sikre et grundigt tilsyn med disse synsvirksomheder, og at tilsynet varetages af en faglig velkvalificeret ekstern part, som er uden interessekonflikter med synsvirksomhederne, producenter af nye sprøjter eller reservedele til reparation af sprøjter eller de erhverv der anvender pesticidsprøjter. Det er således helt afgørende for Miljøstyrelsen, at der ikke kan stilles spørgsmål til tilsynsvirksomhedens habilitet i forhold til synsvirksomhederne, kunderne/brugere, der ønsker syn af sprøjter eller leverandører af sprøjter og reservedele til reparation af disse.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 01-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 01-10-2019 kl. 10.00
Deadline 29-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459723-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse