Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Evaluering af danskuddannelsesreformen af 2017 (Udbud annulleret)

I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft. Lovreformens formål var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed effektiviseres.

Danskuddannelsesreformen skal evalueres løbende og første gang i 2019. Dette udbud vedrører det første evalueringstiltag i den løbende evaluering. De overordnede mål for evalueringen er at bibringe viden om, hvorvidt ændringerne i loven har bidraget til at opfylde formålet for reformen.

Evalueringen falder i fire dele: del 1) Videngrundlag: Udbud af og efterspørgsel efter danskundervisningstil-bud, del 2) danskuddannelsernes organisatoriske ramme, del 3) effektanalyse af danskuddannelsesrefor-men og del 4) den erhvervsrettede danskundervisnings indhold.

Udbudsmateriaet redegør for opgavens omfang.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-10-2019)
Titel Evaluering af danskuddannelsesreformen af 2017
Dokumenttype Anullering af udbud
Opgavebeskrivelse I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft. Lovreformens formål var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed effektiviseres.

Danskuddannelsesreformen skal evalueres løbende og første gang i 2019. Dette udbud vedrører det første evalueringstiltag i den løbende evaluering. De overordnede mål for evalueringen er at bibringe viden om, hvorvidt ændringerne i loven har bidraget til at opfylde formålet for reformen.

Evalueringen falder i fire dele: del 1) Videngrundlag: Udbud af og efterspørgsel efter danskundervisningstil-bud, del 2) danskuddannelsernes organisatoriske ramme, del 3) effektanalyse af danskuddannelsesrefor-men og del 4) den erhvervsrettede danskundervisnings indhold.

Udbudsmateriaet redegør for opgavens omfang.
Deadline Udbud annulleret
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
CPV kode 75121000-0 - Administrative tjenester på uddannelsesområdet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pernille Vinner
Kontakt E-mail: pvi@siri.dk
Telefon: +45 72142838
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[27-09-2019 14:12:37]
Enkelt rette ift præcisering af opgavebeskrivelse
[27-09-2019 16:47:08]
Tilrettelse af bilag.
[16-10-2019 10:37:28]
Styrelsen for International Rekruttering og Integration har besluttet at annullere udbuddet og udbyde opgaven på anden vis.

Åbn tidligere version 27-09-2019 Luk tidligere version 27-09-2019
Titel Evaluering af danskuddannelsesreformen af 2017
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft. Lovreformens formål var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed effektiviseres.

Danskuddannelsesreformen skal evalueres løbende og første gang i 2019. Dette udbud vedrører det første evalueringstiltag i den løbende evaluering. De overordnede mål for evalueringen er at bibringe viden om, hvorvidt ændringerne i loven har bidraget til at opfylde formålet for reformen.

Evalueringen falder i fire dele: del 1) Videngrundlag: Udbud af og efterspørgsel efter danskundervisningstil-bud, del 2) danskuddannelsernes organisatoriske ramme, del 3) effektanalyse af danskuddannelsesrefor-men og del 4) den erhvervsrettede danskundervisnings indhold.

Udbudsmateriaet redegør for opgavens omfang.
Deadline 30-10-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
CPV kode 75121000-0 - Administrative tjenester på uddannelsesområdet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pernille Vinner
Kontakt E-mail: pvi@siri.dk
Telefon: +45 72142838
Åbn tidligere version 27-09-2019 Luk tidligere version 27-09-2019
Titel Evaluering af danskuddannelsesreformen af 2017
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft. Lovreformens formål var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed effektiviseres.

Danskuddannelsesreformen skal evalueres løbende og første gang i 2019. Dette udbud vedrører det første evalueringstiltag i den løbende evaluering. De overordnede mål for evalueringen er at bibringe viden om, hvorvidt ændringerne i loven har bidraget til at opfylde formålet for reformen.

Evalueringen falder i fire dele: del 1) Videngrundlag: Udbud af og efterspørgsel efter danskundervisningstil-bud, del 2) danskuddannelsernes organisatoriske ramme, del 3) effektanalyse af danskuddannelsesrefor-men og del 4) den erhvervsrettede danskundervisnings indhold.

Udbudsmateriaet redegør for opgavens omfang.
Deadline 30-10-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
CPV kode 75121000-0 - Administrative tjenester på uddannelsesområdet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pernille Vinner
Kontakt E-mail: pvi@siri.dk
Telefon: +45 72142838
Åbn tidligere version 27-09-2019 Luk tidligere version 27-09-2019
Titel Evaluering af danskuddannelsesreformen af 2017
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse I juli 2017 trådte en reform af loven om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. i kraft. Lovreformens formål var at gøre danskundervisningen mere beskæftigelsesrettet og fleksibel, samtidig med at uddannelsesområdet som helhed effektiviseres.

Danskuddannelsesreformen skal evalueres løbende og første gang i 2019. Dette udbud vedrører det første evalueringstiltag i den løbende evaluering. De overordnede mål for evalueringen er at bibringe viden om, hvorvidt de ovenfor nævnte ændringer har bidraget til at opfylde formålet for reformen.

Evalueringen falder i fire dele: del 1) Videngrundlag: Udbud af og efterspørgsel efter danskundervisningstil-bud, del 2) danskuddannelsernes organisatoriske ramme, del 3) effektanalyse af danskuddannelsesrefor-men og del 4) den erhvervsrettede danskundervisnings indhold.

Udbudsmateriaet redegør for opgavens omfang.
Deadline 30-10-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
CPV kode 75121000-0 - Administrative tjenester på uddannelsesområdet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Pernille Vinner
Kontakt E-mail: pvi@siri.dk
Telefon: +45 72142838