Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Udbud af ny daginstitution i Hornslet, totalentreprise

Syddjurs Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med en ny daginstitution med tilhørende udenoms arealer – parkering og legeplads.
Udbuddet gennemføres iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (Tilbudsloven).

Der gennemføres et begrænset udbud med mulighed for forhandling og med forudgående prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 5 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Afgivelse af et konditionsmæssigt tilbud vil blive honoreret.

Byggeopgaven omfatter en ny integreret daginstitution, som skal danne ramme for følgende:
• Ny daginstitution på barmark
• God og velfungerende naturlegelegeplads
• Aldersopdelt i vuggestueafsnit og børnehaveafsnit med programmerede funktionsrum
• 2-3 vuggestuegrupper á 12-15 børn.
• ~op til 100 børnehavebørn
• Samlet 130 børn
• Personalegruppe; ca. 30 personer

Den nye daginstitution skal rumme grupperum til vuggestuebørn, funktionsrum, pædagogisk værksted, fællesrum/ hjerterummet, stillerum, puslerum/ børnetoiletter, garderober, børnekøkken og produktionskøkken, personalafsnit herunder kontor og mødefaciliteter mv. Hertil skal institutionen disponeres med en velfungerende naturlegeplads, med fx krea- og træværksted, bålhytte, skure samt parkeringsarealer.

Syddjurs Kommune vil have et primært fokus på mulighederne for at inddrage udeliv og natur som en del af hverdagen i daginstitutionen. Naturperspektivet skal derfor være tydeligt i udformningen af daginstitutionen og de omgivende arealer.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2019)
Titel Udbud af ny daginstitution i Hornslet, totalentreprise
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Syddjurs Kommune udbyder hermed en samlet totalentreprise, omfattende design, projektering og opførelse i forbindelse med en ny daginstitution med tilhørende udenoms arealer – parkering og legeplads.
Udbuddet gennemføres iht. LBK nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter med senere ændringer (Tilbudsloven).

Der gennemføres et begrænset udbud med mulighed for forhandling og med forudgående prækvalifikation, hvor alle interesserede virksomheder kan ansøge om prækvalifikation. 5 ansøgere vil på baggrund af deres prækvalifikationsansøgning blive inviteret til at afgive tilbud på totalentreprisen. Afgivelse af et konditionsmæssigt tilbud vil blive honoreret.

Byggeopgaven omfatter en ny integreret daginstitution, som skal danne ramme for følgende:
• Ny daginstitution på barmark
• God og velfungerende naturlegelegeplads
• Aldersopdelt i vuggestueafsnit og børnehaveafsnit med programmerede funktionsrum
• 2-3 vuggestuegrupper á 12-15 børn.
• ~op til 100 børnehavebørn
• Samlet 130 børn
• Personalegruppe; ca. 30 personer

Den nye daginstitution skal rumme grupperum til vuggestuebørn, funktionsrum, pædagogisk værksted, fællesrum/ hjerterummet, stillerum, puslerum/ børnetoiletter, garderober, børnekøkken og produktionskøkken, personalafsnit herunder kontor og mødefaciliteter mv. Hertil skal institutionen disponeres med en velfungerende naturlegeplads, med fx krea- og træværksted, bålhytte, skure samt parkeringsarealer.

Syddjurs Kommune vil have et primært fokus på mulighederne for at inddrage udeliv og natur som en del af hverdagen i daginstitutionen. Naturperspektivet skal derfor være tydeligt i udformningen af daginstitutionen og de omgivende arealer.
Deadline 24-10-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ukdjrcjfqn
Ordregiver Syddjurs Kommune
Udvælgelseskriterier Hvis der er mere end 5 egnede ansøgere, foretager Syddjurs Kommune en udvælgelse af de 5 ansøgere, der har leveret og dokumenteret relevante referencer for projektering, opførelse og anlæg af sammenlignelige byggerier af tilsvarende størrelse og kompleksitet inden for de seneste 5 år.
Syddjurs Kommune lægger ved udvælgelsen særlig vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med følgende:

• Arkitekt- og landskabskompetencer vedrørende projektering af integreret daginstitutionsbyggeri til børnehave- og vuggestuebørn – det tillægges positiv værdi at der kan fremvises sammenlignelige referencer med fokus på udeliv og natur.
• Herunder tillægges det særlig positiv værdi at ansøger har erfaring med projektering og udførelse af bæredygtigt institutionsbyggeri med lavt energiforbrug.
• Udførelse af daginstitutionsbyggeri i totalentreprise
Adresse Lundbergsvej 2
8400
Ebeltoft
CPV kode 45214100-1 - Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med børnehaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 5
SMV venligt Ja
Kontaktperson Susanne Bang Vandborg
Kontakt E-mail: sba@d-k2.dk
Telefon: +45 24283561
Modtagers firmanavn D|K2 bygherrerådgivning
Adresse for modtagelse af tilbud https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ukdjrcjfqn