Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernvarmerørledninger 2019/S 187-456060

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører leverance af præisolerede rør ifm. etablering af fjernvarmeledninger for Høje Tastrup Fjernvarme A.m.b.a. og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Det estimeres en årlig leverance på 800 000 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og mellem 6-7 000 000 for Høje Tastrup Fjernvarme. Der indgås én rammeaftale med én leverandør for hver af de 2 bygherrer. Dvs. der indgås separate kontrakter med henholdsvis Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a og Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning, men på grundlag af nærværende udbudsmateriale. Rammeaftalerne indgås for 1 år med option på forlængelse i op til 4 gange 1 år. Rammeaftalen kan således maksimalt løbe i 5 år.

Læs mere
Ordregiver Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a
Deadline 16-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:456060-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed