Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

IKKE UDBUD: Listeordning med optagelse på liste over rådgivere der med tilskud kan udføre rådgivning til private land- og skovbrugere om naturpleje som en del af projektet LIFE 16 IPE Landmanden som Naturforvalter

Annonceringen udmønter Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 341 af 29. marts 2019 om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 IPE, Landmanden som Naturforvalter.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Viborg, Randers og Skive Kommuner ansvaret for at implementere projektet inden for de valgte projektområder og har på baggrund af de statslige Natura 2000 planer udarbejdet Natura 2000 handleplaner i forhold til de privatejede lysåbne Natura 2000 arealer.

Interesserede rådgivere skal ansøge om optagelse på listen for at komme med i ordningen.

Første runde ansøgninger behandles med ansøgningsfrist den 22. oktober 2019, men ansøgninger kan fortsat indsendes løbende derefter, ligesom undervisningsdage planlægges og gennemføres løbende efter behov. Under forudsætning af tilstrækkelig bevilling forventes ordningen at fortsætte med en seneste ansøgningsfrist den 1. december 2025.

Supplerende oplysninger fås via link nedenfor.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-09-2019)
Titel IKKE UDBUD: Listeordning med optagelse på liste over rådgivere der med tilskud kan udføre rådgivning til private land- og skovbrugere om naturpleje som en del af projektet LIFE 16 IPE Landmanden som Naturforvalter
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Annonceringen udmønter Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 341 af 29. marts 2019 om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 IPE, Landmanden som Naturforvalter.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Aalborg, Jammerbugt, Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord, Viborg, Randers og Skive Kommuner ansvaret for at implementere projektet inden for de valgte projektområder og har på baggrund af de statslige Natura 2000 planer udarbejdet Natura 2000 handleplaner i forhold til de privatejede lysåbne Natura 2000 arealer.

Interesserede rådgivere skal ansøge om optagelse på listen for at komme med i ordningen.

Første runde ansøgninger behandles med ansøgningsfrist den 22. oktober 2019, men ansøgninger kan fortsat indsendes løbende derefter, ligesom undervisningsdage planlægges og gennemføres løbende efter behov. Under forudsætning af tilstrækkelig bevilling forventes ordningen at fortsætte med en seneste ansøgningsfrist den 1. december 2025.

Supplerende oplysninger fås via link nedenfor.
Annonceret 27-09-2019 kl. 09.00
Deadline 01-12-2025 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Pris
Uddybning af tildelingskriterier Der sker ingen udvælgelse eller tildeling. Alle ansøgere, der opfylder kompetencekravene, vil blive optaget på listen som rådgivere inden for ordningens område.

Pris og tilskud er fastsat i Naturstyrelsens bekendtgørelse nr. 341 af 29. marts 2019 om tilskud til rådgivning af private land- og skovbrugere om naturpleje som del af LIFE16 IPE, Landmanden som Naturforvalter.
Link til udbudsmateriale https://www.life-natureman.dk/landmanden/tilskud-til-raadgivning/
Ordregiver Naturstyrelsen
Udvælgelseskriterier Der sker ingen udvælgelse eller tildeling. Alle ansøgere, der opfylder kompetencekravene, vil blive optaget på listen som rådgivere inden for ordningens område.

Krav til kompetencer er bl.a.:
Relevant faglig baggrund (uddannelse)
Ansøgerne skal have relevant faglig baggrund som fx, men ikke begrænset til, agronom, forstkandidat, biolog, skov- og landskabsingeniør, landbrugsøkonom, økonom eller jurist.

Relevant praktisk erfaring
Ansøgerne skal endvidere have mindst tre års relevant praktisk erfaring inden for de seneste ti år med rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger til støtteordninger inden for de områder, der er støtteberettigede i bekendtgørelsens § 2.

Deltagelse i en fælles uddannelsesdag, arrangeret og betalt af LIFE IP Natureman
Naturstyrelsen afholder løbende en række uddannelsesdage om LIFE IP Natureman ordningen. Selve deltagelsen i møderne er gratis for målgruppen af ansøgere. Transport mv. er for egen regning. Tid og sted annonceres på www.life-natureman.dk. Tilmelding og registrering af fremmøde er nødvendig.

Bemærk at den første uddannelsesdag er planlagt til den 10. oktober 2019. Tilmeldingsfristen er senest den 3. oktober 2019 til him@nst.dk

Supplerende oplysninger fås via link ovenfor.
Adresse Førstballevej 2
7183
Randbøl
CPV kode 77000000-0 - Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
Udbudsform Andet
SMV venligt Ja
Kontaktperson Birthe Sørensen
Kontakt E-mail: him@nst.dk
Telefon: +45 72543900
Modtagers firmanavn Naturstyrelsen Himmerland
Adresse for modtagelse af tilbud him@nst.dk