Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Uddannelse af sprogmakkere til IGU-ansatte

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger en leverandør til at udbyde en uddannelse, som gør det muligt for virksomheder med IGU-ansatte at uddanne en sprogmakker blandt virksomhedens medarbejdere.

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen om forlængelse af integrationsgrunduddannelsen er parterne, FH og DA blevet enige med regeringen om at afsætte midler med henblik på, at IGU-ansatte får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der tages udgangspunkt i det koncept for sprogmakkere, som blev udviklet som en del af projektet Dansk+, der blev gennemført af DA, FH og KL i fællesskab.

Uddannelsen som sprogmakker er et tilbud til medarbejdere i virksomheder, der har eller ønsker at have en eller flere IGU-ansatte. Sprogmakkeren skal arbejde sammen med den IGU-ansatte som kollega, hvor sprogmakkeren har en særlig opgave i at støtte den IGU-ansatte sprogligt i forhold til arbejdspladsen.

Formålet med sprogmakkerinitiativet er at understøtte, at den IGU-ansatte styrker sin evne til at indgå i og håndtere kommunikative situationer – såvel faglige som sociale - på arbejdspladsen, samt får en forståelse for og kan agere i de sociale og kulturelle normer på virksomheden.

Den udbudte opgave består af tre overordnede hovedopgaver:

• Udvikle og udbyde en kursusrække af endagskurser for IGU-sprogmakkere.
• Kontinuerlig markedsføring af kurserne.
• Løbende opfølgning på afholdte kurser og evaluering initiativet

Praktiske oplysninger

Der er afsat 1,5 mio. kr. i den treårige periode, IGU-ordningen forlænges med (1. juli 2019 til 30. juni 2022), til uddannelse af sprogmakkere.

Projektperioden strækker sig fra oktober 2019 til 30. juni 2022.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt på e-mail til: psv@siri.dk og fnt@siri.dk

Tilbuddet skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest mandag den 25. oktober 2019 kl. 12.00 og sendes elektronisk pr. mail til psv@siri.dk og fnt@siri.dk

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 14-10-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 14-10-2019)
Titel Uddannelse af sprogmakkere til IGU-ansatte
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger en leverandør til at udbyde en uddannelse, som gør det muligt for virksomheder med IGU-ansatte at uddanne en sprogmakker blandt virksomhedens medarbejdere.

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen om forlængelse af integrationsgrunduddannelsen er parterne, FH og DA blevet enige med regeringen om at afsætte midler med henblik på, at IGU-ansatte får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der tages udgangspunkt i det koncept for sprogmakkere, som blev udviklet som en del af projektet Dansk+, der blev gennemført af DA, FH og KL i fællesskab.

Uddannelsen som sprogmakker er et tilbud til medarbejdere i virksomheder, der har eller ønsker at have en eller flere IGU-ansatte. Sprogmakkeren skal arbejde sammen med den IGU-ansatte som kollega, hvor sprogmakkeren har en særlig opgave i at støtte den IGU-ansatte sprogligt i forhold til arbejdspladsen.

Formålet med sprogmakkerinitiativet er at understøtte, at den IGU-ansatte styrker sin evne til at indgå i og håndtere kommunikative situationer – såvel faglige som sociale - på arbejdspladsen, samt får en forståelse for og kan agere i de sociale og kulturelle normer på virksomheden.

Den udbudte opgave består af tre overordnede hovedopgaver:

• Udvikle og udbyde en kursusrække af endagskurser for IGU-sprogmakkere.
• Kontinuerlig markedsføring af kurserne.
• Løbende opfølgning på afholdte kurser og evaluering initiativet

Praktiske oplysninger

Der er afsat 1,5 mio. kr. i den treårige periode, IGU-ordningen forlænges med (1. juli 2019 til 30. juni 2022), til uddannelse af sprogmakkere.

Projektperioden strækker sig fra oktober 2019 til 30. juni 2022.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt på e-mail til: psv@siri.dk og fnt@siri.dk

Tilbuddet skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest mandag den 25. oktober 2019 kl. 12.00 og sendes elektronisk pr. mail til psv@siri.dk og fnt@siri.dk
Deadline 25-10-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
WWW: www.uim.dk
CPV kode 80511000-9 - Personaleuddannelse
75111200-9 - Lovgivende myndigheders tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Svane
Kontakt E-mail: psv@siri.dk
Telefon: +45 72142359
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[14-10-2019 11:26:37]
Rettelser af henvisningsfejl og andre småfejl i udbudsteksten.

Åbn tidligere version 25-09-2019 Luk tidligere version 25-09-2019
Titel Uddannelse af sprogmakkere til IGU-ansatte
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) søger en leverandør til at udbyde en uddannelse, som gør det muligt for virksomheder med IGU-ansatte at uddanne en sprogmakker blandt virksomhedens medarbejdere.

Som led i udmøntningen af trepartsaftalen om forlængelse af integrationsgrunduddannelsen er parterne, FH og DA blevet enige med regeringen om at afsætte midler med henblik på, at IGU-ansatte får mulighed for at få tilknyttet en sprogmakker i forbindelse med ansættelse på virksomheden. Der tages udgangspunkt i det koncept for sprogmakkere, som blev udviklet som en del af projektet Dansk+, der blev gennemført af DA, FH og KL i fællesskab.

Uddannelsen som sprogmakker er et tilbud til medarbejdere i virksomheder, der har eller ønsker at have en eller flere IGU-ansatte. Sprogmakkeren skal arbejde sammen med den IGU-ansatte som kollega, hvor sprogmakkeren har en særlig opgave i at støtte den IGU-ansatte sprogligt i forhold til arbejdspladsen.

Formålet med sprogmakkerinitiativet er at understøtte, at den IGU-ansatte styrker sin evne til at indgå i og håndtere kommunikative situationer – såvel faglige som sociale - på arbejdspladsen, samt får en forståelse for og kan agere i de sociale og kulturelle normer på virksomheden.

Den udbudte opgave består af tre overordnede hovedopgaver:

• Udvikle og udbyde en kursusrække af endagskurser for IGU-sprogmakkere.
• Kontinuerlig markedsføring af kurserne.
• Løbende opfølgning på afholdte kurser og evaluering initiativet

Praktiske oplysninger

Der er afsat 1,5 mio. kr. i den treårige periode, IGU-ordningen forlænges med (1. juli 2019 til 30. juni 2022), til uddannelse af sprogmakkere.

Projektperioden strækker sig fra oktober 2019 til 30. juni 2022.

Spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger kan indsendes skriftligt på e-mail til: psv@siri.dk og fnt@siri.dk

Tilbuddet skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest mandag den 25. oktober 2019 kl. 12.00 og sendes elektronisk pr. mail til psv@siri.dk og fnt@siri.dk
Deadline 25-10-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Dokumenter
Ordregiver Styrelsen for International Rekruttering og Inte // CVR:36997427
Skønnet kontraktsum 1500000 DKK
Adresse Carl Jacobsens Vej 39
2500
Valby
WWW: www.uim.dk
CPV kode 80511000-9 - Personaleuddannelse
75111200-9 - Lovgivende myndigheders tjenester
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Peter Svane
Kontakt E-mail: psv@siri.dk
Telefon: +45 72142359