Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rengøring 2019/S 184-448272

Kort beskrivelse

Rengøringsservice (trappevask) og vinduespolering for ca. 40 afdelinger under NordVestBO i hhv Holstebro (3 option), Struer (option) og Ulfborg (option), derudover omfattes administrationsbygninger, 1 plejehjem (option) og 1 lægehus (option). Udbydes samlet i en delaftale. Rengøringsservice omfatter indvendig lokalerengøring, herunder trappevask og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter polering af ind- og udvendigt facadeglas og internt glas. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører – dog ikke på lokationer i Stuer, hvor det er eget personale (udbuddets omfang fremgår  Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører (udbuddets omfang fremgår  Bilag A til nærværende udbudsbetingelser). Kontraktbilag 3: Kravspecifikation indeholder en uddybende beskrivelse af den udbudte ydelse.

Læs mere
Ordregiver NordVestBO
Deadline 21-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448272-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Vestjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse