Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Personbiler 2019/S 184-447221

Kort beskrivelse

Egedal Kommune ønsker at sende det foreløbige udbudsmateriale i høring hos markedet, således at det kan sikres, at udbudsmaterialet er bedst muligt for både udbyder og markedet.

Da Egedal Kommune forventer at udbyde leasingaftalerne med tildelingskriteriet "Laveste pris" i offentligt udbud, ønsker Egedal Kommune især markedets bemærkninger til de fastlagte mindstekrav. Er der nogle uhensigtsmæssige og/eller fordyrende mindstekrav i materialet, som med fordel kunne genovervejes?

Egedal Kommune ønsker skriftlige høringssvar. Fristen for høringssvar er 14.102019, kl. 12:00.

Høringssvar bedes sendt til: Udbud@egekom.dk

Læs mere
Ordregiver Egedal Kommune
Annonceret 24-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 24-09-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447221-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordsjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse