Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 244-600719

Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af offentlige vandløb i Aalborg Kommune.

- Entreprise 1 - Nord,

- Entreprise 2 – Hals,

- Entreprise 4 – Sejlflod,

- Entreprise 6 – Sydøst,

- Entreprise 7 – Sydvest,

- Entreprise 8 – Binderup å.

Entrepriserne indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligeholdelse, herunder maskinel og håndredskaber.

Entrepriserne ’3 – Gerå’, ’5 – Lindenborg å’, ’9 – Lindholm å’, ’10 – Dybvad å’ og ’11 – Øster Å’, der primært indeholder vandløbsvedligeholdelse med båd, vil blive udbudt på et senere tidspunkt.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Annonceret 18-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 18-12-2019 kl. 11.00
Deadline 17-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:600719-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Udbudsbekendtgørelse (20-09-2019)

Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl 2019/S 182-443593

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443593-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Udbuddet omfatter vedligeholdelse af offentlige vandløb i Aalborg Kommune.

Entrepriserne indeholder alle en eller flere typer af vandløbsvedligeholdelse, herunder båd, maskinel og håndredskaber.

Læs mere
Ordregiver Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
Annonceret 20-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 20-09-2019 kl. 10.00
Deadline 31-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443593-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Nordjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse