Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Registreringssystemer og undersøgelsesudstyr 2019/S 181-440763

Kort beskrivelse

Klinisk Immunologisk Afdeling (KIA), Odense Universitetshospital (OUH) har til hensigt at anskaffe et automatiseret udstyr/system til oprensning og udpippetering af DNA og RNA. Udstyret skal indeholde et oprensningsmodul og et opdrypningsmodul. Oprensningsmodulet skal kunne oprense DNA og RNA fra blod, plasma og celler og oprense cellefrit DNA fra plasma. Opdrypningsmodulet skal kunne opdryppe DNA-/RNA-eluat til efterfølgende PCR opsæt i 96-brønds pladeformat eller kunne udpippetere elaut i mikrorør. Af hensyn til patientsikkerheden skal systemet understøtte, at der er fuld sporbarhed af prøvens identitet fra primærrør til afrapportering af det endelige resultat i laboratorieinformationssystemet. Se fortsættelse under punkt II 2.4.

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark, Medicoteknik
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440763-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed