Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Administration af energi 2019/S 175-427337

Kort beskrivelse

Den udbudte ydelse omfatter en aftale vedrørende levering af dokumenterede, realiserede energibesparelser til opfyldelse af Evonet A/S' energisparemål i 2020. Energibesparelserne skal leveres i henhold til Energisparebekendtgørelsen og Energispareaftalen.

Aftalen omfatter energibesparelser til indberetning i 2020 og omfatter 100 GWh.

Det er ikke et krav, at tilbudsgiver byder på hele den udbudte mængde af energibesparelser på den enkelte aftale. Tilbudsgiver kan således byde ind på én eller flere mindre dele af den samlede pulje. Leveringsforpligtelsen kan således fordeles på flere leverandører, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 7.

Læs mere
Ordregiver Evonet A/S
Deadline 10-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:427337-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed