Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Rådgivning i forbindelse med infrastruktur 2019/S 174-424292

Kort beskrivelse

Af ”Finansloven 2019” af 30.11.2018 fremgår det, at der skal udarbejdes en opdatering af VVM-redegørelsen for Frederikssundmotorvejen (3. etape).

Der er behov for en generel opdatering af VVM-redegørelsen fra 2002, da den daværende viden kan være forældet i dag.

Nærværende udbud omfatter rådgivningsydelser i relation til vejteknik i forbindelse med opdatering af VVM-undersøgelsen for Frederikssundmotorvejens 3. etape.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 10-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 10-09-2019 kl. 10.00
Deadline 14-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:424292-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Hovedstaden
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse