Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 174-423184

Kort beskrivelse

Dette udbud er benævnt ”Fremtidens Vollsmose – Udbudspakke 2” og omfatter etablering af sivegader ved Gran-, Lærke- og Fyrreparken samt etablering af oplevelsessti ml. parkerne.

Udbudspakken omfatter:

- Rydning af beplantning,

- Etablering af sivegader inkl. fortov og hastighedsdæmpende foranstaltninger,

- Opsætning og levering af inventar på sivegader og langs oplevelsessti (inventar leveres delvist af bygherre),

- Levering og opsætning af belysningsmateriel (armatur til vejbelysning leveres af bygherre),

- Afvanding.

Entreprisen omfatter jord, afvanding, ledninger, ubundne bærelag, asfalt, brolægning, kørebaneafmærkning, afmærkningsmateriel, belysning, beplantning og diverse udstyr og inventar.

Læs mere
Ordregiver Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Deadline 28-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423184-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse