Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 174-423167

Kort beskrivelse

SOSU Horsens har indgået aftale med CASA A/S om projektering og udførelse af ”nøglefærdigt byggeri” omfattende ca. 4 400 m2 kvadratmeter Social- og sundhedsskole på det nye Campusområde i Horsens Midtby. Skolen er disponeret som et kompakt atrium med skolens funktioner organiseret i 4 etager omkring et centraltgennemgående atrium.

Med ”nøglefærdigt byggeri” menes, at CASA A/S både er bygherre (delegeret bygherre) og totalentreprenør i forbindelse med byggeriets opførelse.

Social- og Sundhedsskolen er som selvejende institution i statsligt regi omfattet af udbudsloven og CASA A/S er som delegeret bygherre dermed forpligtet til at løfte udbudspligten.

Nærværende udbud omfatter malerentreprisen (ENT18-1).

Læs mere
Ordregiver CASA A/S
Deadline 08-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:423167-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse