Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

BISTAND I FORBINDELSE MED (Udbud annulleret)

Annonceringen omfatter indkøb af bistand til vurdering af, hvorvidt affaldstransporter sker i overensstemmelse med transportforordningen (EU Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald) og nationale regler på affaldsområdet, herunder karakterisering af affald samt udarbejdelse af tilsynsnotater og efterfølgende juridisk materiale.

Der gøres opmærksom på, at besvarelse af spørgsmål udelukkende bliver lagt ud Miljøstyrelsens hjemmeside (se link nedenfor).

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 16-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 16-09-2019)
Titel BISTAND I FORBINDELSE MED
Dokumenttype Anullering af udbud
Opgavebeskrivelse Annonceringen omfatter indkøb af bistand til vurdering af, hvorvidt affaldstransporter sker i overensstemmelse med transportforordningen (EU Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald) og nationale regler på affaldsområdet, herunder karakterisering af affald samt udarbejdelse af tilsynsnotater og efterfølgende juridisk materiale.

Der gøres opmærksom på, at besvarelse af spørgsmål udelukkende bliver lagt ud Miljøstyrelsens hjemmeside (se link nedenfor).
Annonceret 10-09-2019 kl. 09.15
Deadline Udbud annulleret
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/bistand-i-forbindelse-med-miljoestyrelsens-tilsyn-og-kontrol-med-overfoersel-af-affald/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Udvælgelseskriterier Opgaveløsning/tilgang/metode
Faglige kompetencer
Pris
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anja Freitag-Weigt
Kontakt E-mail: anjfr@mst.dk
Telefon: +45 21341003
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[16-09-2019 11:36:36]
Grundet fejl i materialets grundlæggende elementer aflyses denne annoncering.

Materialet tilrettes og annonceres på ny inden for max 24 timer.

Åbn tidligere version 10-09-2019 Luk tidligere version 10-09-2019
Titel BISTAND I FORBINDELSE MED
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Annonceringen omfatter indkøb af bistand til vurdering af, hvorvidt affaldstransporter sker i overensstemmelse med transportforordningen (EU Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald) og nationale regler på affaldsområdet, herunder karakterisering af affald samt udarbejdelse af tilsynsnotater og efterfølgende juridisk materiale.

Der gøres opmærksom på, at besvarelse af spørgsmål udelukkende bliver lagt ud Miljøstyrelsens hjemmeside (se link nedenfor).
Annonceret 10-09-2019 kl. 09.15
Deadline 23-09-2019 kl. 12.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/udbud-og-e-fakturering/udbudsarkiv/2019/bistand-i-forbindelse-med-miljoestyrelsens-tilsyn-og-kontrol-med-overfoersel-af-affald/
Ordregiver Miljøstyrelsen
Udvælgelseskriterier Opgaveløsning/tilgang/metode
Faglige kompetencer
Pris
Adresse Tolderlundsvej 5
5000
Odense C
CPV kode 90500000-2 - Tjenesteydelser i forbindelse med affald
90512000-9 - Transport af affald
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Anja Freitag-Weigt
Kontakt E-mail: anjfr@mst.dk
Telefon: +45 21341003