Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Identifikation af potentielle beskyttede områder i Nordsøen og den centrale Østersø

Miljø- og Fødevareministeriet skal have udført en opgave om identifikation af potentielle beskyttede områder i Nordsøen og den centrale Østersø. Der skal udarbejdes kort over potentielle områder, som indeholder eller potentielt indeholder de arter og habitater, som MFVM har identificeret som relevante. Identifikationen ønskes udført med Marxan - en model, der kan identificere økologiske hotspots ud fra fastsatte kriterier.
Se vedhæftede dokumenter.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 20-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 20-09-2019)
Titel Identifikation af potentielle beskyttede områder i Nordsøen og den centrale Østersø
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljø- og Fødevareministeriet skal have udført en opgave om identifikation af potentielle beskyttede områder i Nordsøen og den centrale Østersø. Der skal udarbejdes kort over potentielle områder, som indeholder eller potentielt indeholder de arter og habitater, som MFVM har identificeret som relevante. Identifikationen ønskes udført med Marxan - en model, der kan identificere økologiske hotspots ud fra fastsatte kriterier.
Se vedhæftede dokumenter.
Annonceret 09-09-2019 kl. 11.30
Deadline 20-09-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Opgaven tildeles på baggrund af nedenstående kvalitative kriterier.

o Opgaveløsning vægter 70 %:
Der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvordan projektet planlægges gennemført baseret på opgavebeskrivelsen (bilag 1). Overordnet lægges der vægt på robusthed og kvalitetssikring af projektets delelementer. Af beskrivelsen skal blandt andet fremgå:
o Beskrivelse af datagrundlag som medtages i analysen
o Beskrivelse af analysemetode, herunder fordele og ulemper ved metode
o Beskrivelse af indhold og omfang af afrapportering
o Evt. inddragelse og omfang af connectivitetsanalyse

o Faglige kompetencer for det udførende team vægter 30 %:
Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Kravene til kompetencer fremgår af bilag 1. Herunder lægges vægt på kvalifikationer inden for biologisk forståelse, modellering og analyse.
Dokumenter
Ordregiver Miljøministeriet Departementet
Skønnet kontraktsum 350000 DKK
Udvælgelseskriterier Se udbudsmateriale.
Adresse Slotsholmsgade 12
1216
København K
WWW: www.mfvm.dk
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Rikke Larsen
Kontakt E-mail: rikla@mfvm.dk
Telefon: +45 20865616
Åbn kommentarer til ændringer eller aflysning Luk kommentarer til ændringer eller aflysning


[20-09-2019 11:31:24]
Der er tilføjet dokument med spørgsmål fra en potentiel tilbudsgiver.
MFVM svar fremgår ligeledes af dokumentet.

Åbn tidligere version 09-09-2019 Luk tidligere version 09-09-2019
Titel Identifikation af potentielle beskyttede områder i Nordsøen og den centrale Østersø
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser med klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Miljø- og Fødevareministeriet skal have udført en opgave om identifikation af potentielle beskyttede områder i Nordsøen og den centrale Østersø. Der skal udarbejdes kort over potentielle områder, som indeholder eller potentielt indeholder de arter og habitater, som MFVM har identificeret som relevante. Identifikationen ønskes udført med Marxan - en model, der kan identificere økologiske hotspots ud fra fastsatte kriterier.
Se vedhæftede dokumenter.
Annonceret 09-09-2019 kl. 11.30
Deadline 20-09-2019 kl. 23.55
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Uddybning af tildelingskriterier Opgaven tildeles på baggrund af nedenstående kvalitative kriterier.

o Opgaveløsning vægter 70 %:
Der skal udarbejdes en beskrivelse af, hvordan projektet planlægges gennemført baseret på opgavebeskrivelsen (bilag 1). Overordnet lægges der vægt på robusthed og kvalitetssikring af projektets delelementer. Af beskrivelsen skal blandt andet fremgå:
o Beskrivelse af datagrundlag som medtages i analysen
o Beskrivelse af analysemetode, herunder fordele og ulemper ved metode
o Beskrivelse af indhold og omfang af afrapportering
o Evt. inddragelse og omfang af connectivitetsanalyse

o Faglige kompetencer for det udførende team vægter 30 %:
Tilbudsgiver skal sende CV’er indeholdende de relevante faglige kvalifikationer og erfaringer for deltagerne i det team, der skal stå for opgavens løsning. Kravene til kompetencer fremgår af bilag 1. Herunder lægges vægt på kvalifikationer inden for biologisk forståelse, modellering og analyse.
Dokumenter
Ordregiver Miljøministeriet Departementet
Skønnet kontraktsum 350000 DKK
Udvælgelseskriterier Se udbudsmateriale.
Adresse Slotsholmsgade 12
1216
København K
WWW: www.mfvm.dk
CPV kode 85312320-8 - Konsulenttjenesteydelser
Udbudsform Offentligt/åbent udbud
SMV venligt Ja
Kontaktperson Rikke Larsen
Kontakt E-mail: rikla@mfvm.dk
Telefon: +45 20865616