Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Beskyttelse af truede arter 2019/S 173-422193

Kort beskrivelse

Formålet med projektet er at videreføre en systematisk monitering af ulve i Danmark, for derigennem at tilvejebringe Miljøstyrelsen opdateret viden om udbredelse og etablering af ulve i Danmark og så vidt muligt sammenhængen mellem den danske bestand af ulve og den øvrige centraleuropæiske bestand. Der er således tale om et genudbud.

Læs mere
Ordregiver Miljøstyrelsen
Annonceret 09-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-09-2019 kl. 10.00
Deadline 07-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422193-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse