Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2019/S 172-418833

Kort beskrivelse

Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække, som skal være med til at danne rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg, som er kendetegnet ved en høj sikkerhed samt en moderne og omkostningseffektiv organisation.

Et af fokusområderne i flerårsaftalen for 2018-2021 er Modernisering og fremtidssikring af afsoningen, ved etablering af et kvindefængsel, så kvindelige indsatte kan afsone under tryggere forhold end i dag.

Kvindefængslet etableres i Jyderup Fængsel, som ombygning af det eksisterende fængsel. Der regnes med ca. 1 100 kvm ombygning. Der vil endvidere skulle etableres tilbygninger, ca. 150 kvm, til eksisterende faciliteter og opføres nybyggeri, ca. 400 kvm.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af projektet, ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

Læs mere
Ordregiver Direktorat for Kriminalforsorgen, Center for Økonomi og kapacitet, Koncern Ejendomme
Deadline 04-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418833-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse