Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med anlæg af bybaner 2019/S 171-418537

Kort beskrivelse

Trustrup har ved entreprisens start 2 spor, hvoraf alene spor 1 har en perron og kørestrøm. Således benyttes spor 2, der er anlagt i 2018, ikke. Entreprisen omfatter blandt andet etablering af ny perron mellem spor 1 og 2 på Trustrup station, herunder bl.a. fundering, perron, belægning, belysning, afvanding, sporovergang samt håndtering og montering af bygherreleverancer såsom læskur og perronforkant. Entreprisen omfatter ligeledes blandt andet etablering af føringsveje for nye og eksisterende kabler, etablering af nye underføringer. Entreprisen omfatter nyt kørestrømsanlæg for spor 2, herunder blandt andet levering og montering af fundamenter og master, ophæng og køreledning, med indbygning i eksisterende køreledningsanlæg og udførelse af tests.

Læs mere
Ordregiver Aarhus Letbane I/S
Annonceret 05-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-09-2019 kl. 10.00
Deadline 04-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418537-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Østjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed