Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 2019/S 171-418498

Kort beskrivelse

I overensstemmelse med Lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven) udbyder Fredericia Kommune personlig pleje og praktisk bistand, jf. nedenfor:

- Frit leverandørvalg indenfor

1) praktisk bistand,

2) personlige plejeopgaver døgnet rundt, samt

3) udvalgte delegerede sygeplejeydelser til borgere i Fredericia Kommune.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter Udbudslovens § 7 (light-regimet) og afvikles gennem udbudsystemet Ethics.

Læs mere
Ordregiver Fredericia Kommune
Annonceret 05-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-09-2019 kl. 10.00
Deadline 03-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418498-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Sociale og andre specifikke tjenesteydelser - offentlige kontrakter