Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Konsulentvirksomhed i forbindelse med design 2019/S 186-452969

Kort beskrivelse

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) ønsker Københavns Kommune at opstille ca. 750 affaldssorteringspunkter på offentlige arealer rundt om i byen. De mange sorteringspunkter skal understøtte kildesortering og gøre det let og intuitivt for københavnerne at sortere deres affald. Samtidig skal sorteringspunkterne opleves som byinventar og indgå naturligt i de københavnske byrum på linje med andet inventar. Som byinventar skal sorteringspunkterne repræsentere et nyt design med afsæt i Københavns egenart. Et københavnerdesign, som findes via en designkonkurrence.

Formålet med designkonkurrencen er at opnå skalerbare designkoncepter af høj æstetisk og funktionel kvalitet, der på overbevisende vis sikrer, at de fremtidige sorteringspunkter er funktionelle, robuste og realiserbare. Sorteringspunkterne skal, uanset lokal kontekst/bytypologi, affaldsløsning eller affaldsfraktion, fremtræde med samme genkendelige identitet og blive en naturlig del af københavneridentiteten.

Forslagsstiller skal præsentere designkoncepter for 3 typer af affaldsløsninger, inkl. design af indkastet for hver type:

(a) kube,

(b) top til nedgravet container, og

(c) skjul til affaldsbeholdere på hjul.

De 3 typer affaldsløsninger skal hver især kunne rumme alle udvalgte affaldsfraktioner.

Sorteringspunkternes endelige placering, og dermed specifikke sammensætning af affaldsløsninger samt antal affaldsfraktioner/kapacitet er endnu ikke fastlagt. Der ønskes 1 bud på 3 forskellige affaldsløsninger, eftersom der kan være stor forskel på, hvad der er plads til både over og i jorden i forskellige typer af byrum.

Sorteringspunkterne skal ikke være reklamebærende.

Det vindende team skal efterfølgende tilpasse og kvalificere designkoncepterne i samarbejde med en producent, der udvælges via et særskilt producentudbud.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald, enhedschef Merete Kristoffersen
Annonceret 26-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 26-09-2019 kl. 10.00
Deadline 03-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452969-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (09-09-2019)

Konsulentvirksomhed i forbindelse med design 2019/S 173-422821

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422821-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) ønsker Københavns Kommune at opstille ca. 750 affaldssorteringspunkter på offentlige arealer rundt om i byen. De mange sorteringspunkter skal understøtte kildesortering og gøre det let og intuitivt for københavnerne at sortere deres affald. Samtidig skal sorteringspunkterne opleves som byinventar og indgå naturligt i de københavnske byrum på linje med andet inventar. Som byinventar skal sorteringspunkterne repræsentere et nyt design med afsæt i Københavns egenart. Et københavnerdesign, som findes via en designkonkurrence.

Formålet med designkonkurrencen er at opnå skalerbare designkoncepter af høj æstetisk og funktionel kvalitet, der på overbevisende vis sikrer, at de fremtidige sorteringspunkter er funktionelle, robuste og realiserbare. Sorteringspunkterne skal, uanset lokal kontekst/bytypologi, affaldsløsning eller affaldsfraktion, fremtræde med samme genkendelige identitet og blive en naturlig del af københavneridentiteten.

Forslagsstiller skal præsentere designkoncepter for 3 typer af affaldsløsninger, inkl. design af indkastet for hver type: (a) kube, (b) top til nedgravet container og (c) skjul til affaldsbeholdere på hjul. De 3 typer affaldsløsninger skal hver især kunne rumme alle udvalgte affaldsfraktioner.

Sorteringspunkternes endelige placering, og dermed specifikke sammensætning af affaldsløsninger samt antal affaldsfraktioner/kapacitet er endnu ikke fastlagt. Der ønskes et bud på 3 forskellige affaldsløsninger, eftersom der kan være stor forskel på, hvad der er plads til både over og i jorden i forskellige typer af byrum.

Sorteringspunkterne skal ikke være reklamebærende.

Det vindende team skal efterfølgende tilpasse og kvalificere designkoncepterne i samarbejde med en producent, der udvælges via et særskilt producentudbud.

Læs mere
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald, enhedschef Merete Kristoffersen
Annonceret 09-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 09-09-2019 kl. 10.00
Deadline 03-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422821-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om projektkonkurrence (05-09-2019)

Konsulentvirksomhed i forbindelse med design 2019/S 171-418384

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418384-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse
Ordregiver Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald, enhedschef Merete Kristoffersen
Annonceret 05-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-09-2019 kl. 10.00
Deadline 03-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418384-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted
Dokumenttype Bekendtgørelse om projektkonkurrence