Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Forsikringstjenester 2019/S 171-417772

Kort beskrivelse

Der ønskes tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Bygnings- og løsøreforsikring,

- Erhvervs- og produktansvarsforsikring,

- Arbejdsskadeforsikring,

- Motorkøretøjsforsikring,

- Rejseforsikring,

- Kollektiv ulykkesforsikring, bestyrelse,

- Kollektiv ulykkesforsikring, ansatte,

- Kriminalitetsforsikring inkl. netbanksindbrud.

Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet.

Læs mere
Ordregiver KL og Kommunernes Hus A/S
Annonceret 05-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 05-09-2019 kl. 10.00
Deadline 14-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417772-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse