Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med affald 2019/S 171-417770

Kort beskrivelse

Udbuddet vedrører indsamling og transport af restaffald og genanvendelige fraktioner (madaffald, papir/karton og glas samt plast og metal) og klare plastposer med batterier og småt elektronikaffald fra private husstande, kommunale institutioner samt enkelte virksomheder i Stevns Kommune.

Ud over indsamlingsopgaven omfatter leverancen håndtering, reparation og lagerføring af beholdere anvendt i affaldsindsamlingen samt tillægsydelser.

Læs mere
Ordregiver Stevns kommune
Deadline 02-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417770-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse