Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2019/S 171-417742

Kort beskrivelse

Udbud af rammeaftaler om henholdsvis bygherrerådgivning og totalrådgivning.

Ordregiverne er 3 almene boligorganisationer i Silkeborg, der samlet administrerer ca. 7 260 lejemål fordelt på 162 boligafdelinger. Boligorganisationernes formål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med lovens regler for almene boliger. Boligerne spænder fra etagebyggeri til et-plans-huse, og der er både familieboliger og ungdomsboliger.

Rammeaftalerne omfatter totalrådgivning henholdsvis bygherrerådgivning i bred forstand i forbindelse med ordregivernes varetagelse af ovennævnte formål, herunder i forbindelse med løbende vedligehold (herunder vedligehold af udenomsarealer), nybyggeri og renovering, indkøb, lejerfraflytning, bygningseftersyn samt rådgivning omkring energioptimering.

Læs mere
Ordregiver Arbejdernes Byggeforening
Deadline 04-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417742-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse