Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Skjern Fjernvarme - Installation afvarmemålere

Arbejdet omfatter i hovedtræk:
• Udskiftning af ca. 3.300 varmemålere.
• Indbygning af lækagemålere
• Booking og aftaleindgåelse med kunderne om målerskift.
• Planlægning af udskiftningen.
• Registrering og dokumentation af målerskiftet i bygherrens målerskiftesystem (tablet/smartphone basseret system).
• Fotodokumentation af målerskift og kvalitetssikring af udført arbejde.
• Kvalitetssikring af udført arbejde
Målerne leveres af bygherren.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 03-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 03-09-2019)
Titel Skjern Fjernvarme - Installation afvarmemålere
Dokumenttype Udbud af bygge- og anlægsopgaver
Opgavebeskrivelse Arbejdet omfatter i hovedtræk:
• Udskiftning af ca. 3.300 varmemålere.
• Indbygning af lækagemålere
• Booking og aftaleindgåelse med kunderne om målerskift.
• Planlægning af udskiftningen.
• Registrering og dokumentation af målerskiftet i bygherrens målerskiftesystem (tablet/smartphone basseret system).
• Fotodokumentation af målerskift og kvalitetssikring af udført arbejde.
• Kvalitetssikring af udført arbejde
Målerne leveres af bygherren.
Deadline 23-09-2019 kl. 15.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier vil fremgå af endeligt udbudsmateriale
Link til udbudsmateriale https://dfp.planroom.dk/
Ordregiver DANSK FJERNVARMES PROJEKTSELSKAB A.M.B.A. // CVR:14766707
Udvælgelseskriterier Fremgår af vedhæftede udbudsannonce
Adresse Merkurvej 7
6000
Kolding
CPV kode 09323000-9 - Fjernvarme (indenbys)
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud 6
SMV venligt Ja
Kontaktperson Henrik Andersen
Kontakt E-mail: ha@dfp.dk
Telefon: +45 21319507
Modtagers firmanavn DFP
Adresse for modtagelse af tilbud Merkurvej 7