Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 169-414351

Kort beskrivelse

Energinet anskaffede i 2015 SCADA et system hos GE inkl. frontend platform til håndtering af forsyningskritisk dataudveksling med aktører i elmarkedet. Frontend platformen inklusive standardiserede frontends er en integreret del af SCADA systemet med tilhørende konfigurations- og integrationsværktøjer i SCADA systemet. SCADA systemet med tilhørende frontend platform m.v. er GE’s IP, som betyder, at Energinet ikke har adgang til kildekoden. I forbindelse med SOGL (EU-forordning om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer), Kommissionens Forordning (EU) 2017/1485 omhandlende etablering af sikker aktørkommunikation i Energinets område og dermed krav om standardisering af kommunikation mellem aktører i EU og dermed det danske elmarked, er det besluttet (Mellem TSO, DSO og DER), at det danske elmarked skal benytte IEC 61850 beskyttet med sikkerhedsprotokollen IEC 62351-4.Grundet de nye krav er der et behov for en udvidelse af det eksisterende GE SCADA.

Læs mere
Ordregiver Energinet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414351-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Sydjylland
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed