Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 249-619495

Kort beskrivelse

AV Miljø (herefter "Ordregiver") ejes af Vestforbrænding og ARC. Vi driver et deponi af affald på Avedøre Holme og et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter. På Avedøre deponi (Avedøreholmen 97) modtages deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1 450 000 indbyggere og ca. 80 000 større eller mindre virksomheder. På KMC mellemlager, mellemlagres affald egnet til forbrænding, når Vestforbrænding og ARC har behov for dette. Affaldet skal indbygges og ler dækkes eller rømmes for ler og udgraves for derefter at blive læsset på lastbiler, sædvanligvis sættevogne, fra KMC mellemlager (KMC), Selinevej 20, 2300 København S eller AV Miljø (AV), Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til henholdsvis I/S Vestforbrænding (VF) og Amager Ressource Center (ARC).

Læs mere
Ordregiver AV Miljø
Annonceret 27-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 27-12-2019 kl. 11.00
Deadline 01-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:619495-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Udbudsbekendtgørelse (03-09-2019)

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 2019/S 169-413460

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413460-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

AV Miljø (herefter "Ordregiver") ejes af Vestforbrænding og ARC. Vi driver et deponi af affald på Avedøre Holme og et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter. På Avedøre deponi (Avedøreholmen 97) modtages deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1 450 000 indbyggere og ca. 80 000 større eller mindre virksomheder. På KMC mellemlager, mellemlagres affald egnet til forbrænding, når Vestforbrænding og ARC har behov for dette. Affaldet skal indbygges og ler dækkes eller rømmes for ler og udgraves for derefter at blive læsset på lastbiler, sædvanligvis sættevogne, fra KMC mellemlager (KMC), Selinevej 20, 2300 København S eller AV Miljø (AV), Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, til henholdsvis I/S Vestforbrænding (VF) og Amager Ressource Center (ARC).

Ordregiver ønsker med den udbudte rammeaftale at tildele til 2 leverandører efter kaskade-modellen.

Læs mere
Ordregiver AV Miljø
Annonceret 03-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-09-2019 kl. 10.00
Deadline 01-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413460-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse