Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 236-579875

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 06-12-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 06-12-2019 kl. 13.00
Deadline 06-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:579875-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger (29-11-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 231-567427

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567427-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 29-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 29-11-2019 kl. 11.00
Deadline 06-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567427-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Udbudsbekendtgørelse (22-11-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 226-554855

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554855-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 22-11-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 22-11-2019 kl. 11.00
Deadline 06-01-2020 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:554855-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Forhåndsmeddelelse (03-09-2019)

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 169-413151

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413151-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Vejdirektoratet (VD) udbyder en rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af VD's forretningssystemer til understøttelse af VD's opgavevaretagelse i form af forvaltning og drift af vejnettet samt anlæg, trafikplanlægning og -ledelse. VD ønsker at indkøbe konsulentbistand til:

— videreudvikling og vedligehold af VD's nuværende forretningssystemer,

— bistand til udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer.

Udover indkøb af ad hoc konsulentbistand ønsker VD med aftalen at have mulighed for at kunne overdrage hele eller dele af ansvaret for vedligehold og videreudvikling af udvalgte forretningssystemer til én eller flere leverandører på aftalen.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Annonceret 03-09-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 03-09-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413151-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse