Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2019/S 169-413151

Kort beskrivelse

Vejdirektoratet (VD) udbyder en rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af VD's forretningssystemer til understøttelse af VD's opgavevaretagelse i form af forvaltning og drift af vejnettet samt anlæg, trafikplanlægning og -ledelse. VD ønsker at indkøbe konsulentbistand til:

— videreudvikling og vedligehold af VD's nuværende forretningssystemer,

— bistand til udvikling og vedligehold af fremtidige forretningssystemer.

Udover indkøb af ad hoc konsulentbistand ønsker VD med aftalen at have mulighed for at kunne overdrage hele eller dele af ansvaret for vedligehold og videreudvikling af udvalgte forretningssystemer til én eller flere leverandører på aftalen.

Læs mere
Ordregiver Vejdirektoratet
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413151-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Sjælland
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse