Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Bygge- og anlægsarbejder 2019/S 169-412145

Kort beskrivelse

Skive Kommune udbyder bygge- og anlægsarbejderne i forbindelse med projektering og opførelse af 27 almene boliger på 1 755 m2, samt 4 §107 boliger på 260 m2. Alle til borgere med autisme spektrum forstyrrelser og med tilhørende administration på 308 m2, aktivitetshus på 707 m2 og tilhørende udearealer, samt et beskæftigelsesområde med brændeproduktion. Derudover indeholder projektet en kontraktoption på 8 almene boliger på 520 m2, som forventes at skulle etableres i en etape 2. Byggeriet er beliggende mellem Bilstrupvej og Jægervej, 7800 Skive.

Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence efter reglerne om udbud evt. med forhandling efter forudgående prækvalifikation og gennemføres i omvendt licitation, idet der alene vurderes på, hvad bygherren kan få for de fastsatte totalentreprisesummer.

Tryk her https://permalink.mercell.com/112035122.aspx

Læs mere
Ordregiver Skive Kommune
Deadline 01-10-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412145-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Midtjylland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse