Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

- National annoncering af kantinedrift til Holmegaardskolen afd. Fensmark

Kontrakten omfatter drift af kantinen på Holmegaardskolen, afd. Fensmark i udskolingen.

Åbn udbudsdetaljer (gældende version 02-09-2019) Luk udbudsdetaljer (gældende version 02-09-2019)
Titel - National annoncering af kantinedrift til Holmegaardskolen afd. Fensmark
Dokumenttype Varer og tjenesteydelser uden klar grænseoverskridende interesse
Opgavebeskrivelse Kontrakten omfatter drift af kantinen på Holmegaardskolen, afd. Fensmark i udskolingen.
Deadline 25-09-2019 kl. 00.00
Udbudstype Udbud under tærskelværdierne
Opgavetype Tjenesteydelser
Tildelingskriterier Bedste forhold mellem pris og kvalitet
Link til udbudsmateriale http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/248862
Ordregiver Næstved Kommune
Udvælgelseskriterier Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud fremsende følgende oplysninger:
• Virksomhedens navn, adresse, cvr.nr., kontaktperson samt telefonnummer og e-mailadresse på kontaktperson
• En beskrivelse af tilbudsgivers virksomhedsprofil, herunder beskrivelse af organisation, leveringssikkerhed, kvalitetssikring og kundeservice
• Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring om, at der ikke er ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kr. (som er grænsen for, at et tilbud kan tages i betragtning), jf. Erhvervsministeriets lov nr. 1564 af 15. december 2015 med senere ændringer
• Bevis for erhvervsansvarsforsikring. Kopi af policen skal vedlægges indeholde præmisserne for dækning
Adresse Rådmandshaven 20
4700
Næstved
CPV kode 55512000-2 - Drift af kantiner
55500000-5 - Kantine- og cateringvirksomhed
55510000-8 - Kantinevirksomhed
Udbudsform Andet
Kontaktperson Nanna Kaas Lerager
Kontakt E-mail: nkaler@naestved.dk
Telefon: +45 55885495