Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Industrimaskiner 2019/S 167-408036

Kort beskrivelse

Forhåndsmeddelelsen udsendes med henblik på at varsle markedet i forhold til Nyt OUHs udbud af Logistiksystem: Kassetransport- og lagersystem inkl. lagerstyring (WMS).

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, og interesserede virksomheder skal være opmærksomme på, at udbudsbekendtgørelse forventes udsendt ultimo oktober 2019, samt at ansøgninger til prækvalifikation forventes afleveret primo december 2019.

Desuden skal interesserede virksomheder være opmærksomme på, at der forventes afholdt et informationsmøde, som led i udbudsforretningen, torsdag, den 14.11.2019, kl. 13:00-15:00.

Beskrivelse af anskaffelsen, herunder resultat af tidligere afholdt markedsdialog, jf. 2019/S 009-015794, fremgår af afsnit II.2.4) i nærværende forhåndsmeddelelse. Beskrivelse af muligheden for allerede nu at tilmelde sig informationsmødet fremgår af afsnit VI.3).

Læs mere
Ordregiver Region Syddanmark
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408036-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted Fyn
Dokumenttype Forhåndsmeddelelse