Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Testning og evaluering 2019/S 198-481314

Kort beskrivelse

Opgaven består i at metodebeskrive og evaluere MOVE-metoden til gruppebehandling i den sociale ambulante stofmisbrugsbehandling for unge. Opgaven består af 2 delopgaver:

1) Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling;

2) Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling. Formålet med modningen af MOVE er at tilpasse og udvikle MOVE, der på nuværende tidspunkt omfatter individuel behandling, så metoden kan bruges i gruppebaseret kommunal stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud. Formålet med evalueringen er derfor at tilvejebringe viden om, hvorvidt metoden er moden til at kunne overgå til afprøvning med effektmåling. Projektperioden løber fra kontraktunderskrivelsen januar 2020 til juni 2022. Opgavens gennemførsel afhænger bl.a. af, at der etableres hjemmel for anvendelse af gavekort i stofmisbrugsbehandlingen gennem genfremsættelse af et tidligere fremsat lovforslag eller på anden vis.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Annonceret 14-10-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 14-10-2019 kl. 10.00
Deadline 20-11-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481314-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (29-08-2019)

Evalueringsrådgivningstjenester 2019/S 166-407121

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407121-2019:TEXT:DA:HTML
Kort beskrivelse

Opgaven består i at metodebeskrive og evaluere MOVE-metoden til gruppebehandling i den

Sociale ambulante stofmisbrugsbehandling for unge.

Opgaven består af 2 delopgaver:

— Delopgave 1: Modning og metodebeskrivelse af MOVE til gruppebehandling,

— Delopgave 2: Evaluering af MOVE som gruppebehandling for unge i ambulant stofmisbrugsbehandling.

Formålet med modningen af MOVE er at tilpasse og udvikle MOVE, der på nuværende tidspunkt omfatter individuel behandling, så metoden kan bruges i gruppebaseret kommunal stofmisbrugsbehandling og bidrage til et varieret kommunalt behandlingstilbud. Formålet er også at tilvejebringe tilstrækkelig viden til senere at kunne foretage en systematisk afprøvning af metoden.

Projektperioden løber fra kontraktunderskrivelsen juni 2019 til 31.12.2021.

Den økonomiske ramme er på 2 500 000 DKK ekskl. moms.

Læs mere
Ordregiver Socialstyrelsen
Annonceret 29-08-2019 kl. 00.00
Sidst ændret 29-08-2019 kl. 10.00
Deadline
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407121-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK
Dokumenttype Bekendtgørelse om indgåede kontrakter