Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

Fjernvarme (indenbys) 2019/S 165-405507

Kort beskrivelse

Nærværende udbud omhandler indgåelse af rammeaftale på montage af fjernvarmeunits til boliger for Næstved Fjernvarme A.m.b.A. Montageydelserne af fjernvarmeunits estimeres til ca. 200 årligt. Rammeaftalens løbetid angives til 1 år med mulig forlængelse op til 8 år.

Læs mere
Ordregiver Næstved Fjernvarme A.m.b.A
Deadline 20-09-2019 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype EU-udbud
Udbudsdetaljer http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:405507-2019:TEXT:DA:HTML
Leveringssted DANMARK, Vest- og Sydsjælland
Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse - forsyningsvirksomhed